Sustav kvalitete

ISO 9001 UPRAVLJANJE KVALITETOM

Svoju usmjerenost prema kupcu zadovoljavanjem njegovih potreba i želja, Uprava društva je ugradila u politiku kvalitete. Sustav upravljanja kvalitetom, usklađen s zahtjevima norme ISO 9001:2015, kontinuirano se održava, poboljšava i potvrđuje.

Takav pristup omogućuje ostvarivanje postavljenih ciljeva kvalitete, koji se redovito nadograđuju:

  • zahtjevima tržišta
  • razvojem proizvodne tehnologije
  • izobrazbom i motiviranjem zaposlenika
Vrhunac svoje pažnje prema kupcu Metalis posebno iskazuje brigom o svojim proizvodima kroz dodatna ispitivanja njihove funkcionalnosti, sigurnosti u radu te utjecaja na okolinu i zdravlje ljudi. Ispitivanja su protokolarna i izvode ih ovlašteni laboratoriji.

Izdani certifikati o sukladnosti naših proizvoda sa odgovarajućim propisima za pojedina područja dokazuju važnost koju pridodajemo kvaliteti naših proizvoda.

CERTIFIKATI SUSTAVA I PROIZVODA

Uspješna implementacija i održavanje sustava kvalitete prema zahtjevima orme ISO 9001:2015 potvrđena je odgovarajućim certifikatom.

NAŠE TEMELJNE VRIJEDNOSTI

Temeljne vrijednosti organizacije Metalis, usmjere prema zaposlenicima i partnerima, su jednakost, otvorenost, poštovanje, uvažavanje, sigurnost, znanje, iskustvo podrška i suradnja. Metalis kontinuirano i predano radi na osiguranju zaštite života, zdravlja, privatnosti i dostojanstva svojih zaposlenika kao i svih zainteresiranih strana sa kojima ostvaruje interakciju.