Izjava o zaštiti osobnih podataka

MI ŠTITIMO VAŠU PRIVATNOST

 

Voditelj obrade: Metalis d.o.o.

Službenik za obradu: zop@metalis.hr

 

Ovom izjavom se obvezujemo da ćemo zaštititi privatnost posjetitelja naše web stranice i sigurnost osobnih podataka koje nam pružaju putem web stranice.

Ova obavijest opisuje vrstu informacija koje možemo prikupiti od vas kada posjetite našu web stranicu i objašnjava kako upotrebljavamo te podatke i korake koje poduzimamo da bismo ih zaštitili. Obavijest također opisuje izbore koje imate u vezi s prikupljanjem i korištenjem vaših podataka prilikom posjete našoj web stranici.

Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac prijave za posao) i time date vašu privolu na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola.

U svakom trenutku imate sljedeća prava:

pravo na pristup podacima i uvid u podatke
pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
pravo na prenosivost podataka
pravo na povlačenje privole
pravo na podnošenje prigovora
pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Svoja prava možete ostvariti slanjem upita na e-mail adresu: zop@metalis.hr

Predani smo poduzimanju odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Prilikom davanja vaših osobnih podataka putem naše web stranice, sve dane informacije se šifriraju i spremaju na sigurne servere koji se nalaze u vlasništvu društva Metalis d.o.o.