EU projekt: Metalis IKT 2018

Europska unija

Europska unija

"Zajedno do fondova EU"

Europski strukturni i investicijski fondovi

 

 

Operativni program konkurentnos i kohezija

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Metalis IKT 2018

Ukupna vrijednost projekta: 693.850,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 378.056,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 15. siječnja 2020. - 15. srpnja 2020.

Kratki opis projekta: Projektom "Metalis IKT 2018" rješava se potreba društva Metalis d.o.o. za implementacijom novih i unapređenjem postojećih tehnologija u svrhu poboljšanja poslovnih procesa. Projektom se predstavljaju problemi vezani uz IKT u trenutnim poslovnim procesima, koji stoje kao prepreka u postizanju boljeg, kvalitetnijeg i efikasnijeg poslovanja, te načni rješavanja istih.

Cilj projekta je da se kroz ulaganje u informacijsku tehnologiju osigura kvalitetno praćenje osnovne djelatnosti, a to je proizvodnja i prodaja metalnih proizvoda.

Ciljevi i očekivani rezultati: Implementacijom projekta "Metalis IKT 2018" društvo Metalis d.o.o. slijedi unaprijed postavljene ciljeve. Realizacijom projektnih aktivnosti, društvo Metalis d.o.o. nabaviti će potreban hardver i softver, te educirati djelatnike za rad na novim sustavima. Time će ostvariti opći cilj projekta, što je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima.

Kroz  projekt unaprijediti će se i poboljšati sljedeći poslovni procesi:
- financije i računovodstvo
- proces upravljanja imovinom
- logistika
- nabava
- prodaja
- strateško planiranje
- upravljanje rizicima
- proizvodnja


Cijeli projekt biti će financiran iz dva izvora. EU sredstva namjenjena prijaviteljima srednje veličine poduzetnika i vlastita sredstva.
Rezultati ovdje opisanog projekta su unapijeđenje poslovnih procesa, povećanje prihoda od prodaje, te zapošljavanje novih djelatnika.

 

Kontakt osoba: Vlatka Bertol, administrator@metalis.hr

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program