EU projekt: Ulaganjem u IKT do veće konkurentnosti Metalisa

Europska unija

Europska unija

"Zajedno do fondova EU"

Europski strukturni i investicijski fondovi

 

 

Operativni program konkurentnos i kohezija

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Ulaganjem u IKT do veće konkurentnosti Metalisa

Ukupna vrijednost projekta: 858.825,94 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 618.354,84 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 14. prosinca 2016. - 14. lipnja 2017.

Kratki opis projekta: U navedenom projektu "Ulaganjem u IKT do veće konkurentnosti Metalisa" opisuje se potreba društva Metalis d.o.o. za implementacijom novih i unapređenjem postojećih tehnologija u svrhu poboljšanja poslovnih procesa. Projektom se predstavljaju problemi vezani uz IKT u trenutnim poslovnim procesima, koji stoje kao prepreka u postizanju boljeg, kvalitetnijeg i efikasnijeg poslovanja, te načni rješavanja istih.

Ciljevi i očekivani rezultati: Implementacijom projekta "Ulaganjem u IKT do veće konkurentnosti Metalisa" društvo Metalis d.o.o. slijedi unaprijed postavljene ciljeve. Opći cilj projekta je rješavanje identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima društva Metalis d.o.o. kao MSP-a u slabije razvijenoj jedinici lokalne samouprave - Donjoj Stubici. S obzirom da su strateški ciljevi društva Metalis d.o.o. širenje lepeze proizvoda, povećanje izvoza, povećanje zapošljavanja, nova proizvodnja i povećanje prihoda i neto dobiti, ovaj projekt "Ulaganjem u IKT do veće konkurentnosti Metalisa" služi u potpunosti za ostvarivanje istih. Manjkavost trenutnog IKT sustava te stanje informatičke tehnologije u društvu Metalis d.o.o. stoji kao prepreka za realizaciju postavljenih strateških ciljeva, te postizanju boljeg poslovanja i organizacije, iskorištavanja punog potencijala znanja i sposobnosti djelatnika društva te proširenja kapaciteta i zaposlenog kadra.

Projekt će imati sljedeće rezultate:
- Veći broj zaposlenih
- Veći prihod od prodaje
- Veća dobit poduzeća
- Modernizirani i informatizirani poslovni procesi

Kontakt osoba: Vlatka Bertol, administrator@metalis.hr

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program