Metalis d.o.o., Toplička cesta 54, 49240 Donja Stubica, Croatia

CNC glodanje i tokarenje

  • CNC glodanje 1060x650x450 mm
  • Konvencionalno glodanje 800x540x400 mm
  • Horizontalno glodanje 1900x1900x2200 mm
  • Konvencionalno tokarenje do 2000 mm duljine, ø 900
  • Konvencionalno tokarenje do 250 mm duljine, ø 1250