Metalis d.o.o., Toplička cesta 54, 49240 Donja Stubica, Croatia

Okretna vrata

Okretna vrata su namijenjena za kontrolirani ulaz posjetitelja na stadionima, u zabavnim parkovima i na javnim priredbama. Izvode se kao jednostruka, dvostruka, u nizu te po zahtjevu, na pokretnoj platformi. Vrata kontrolirano propuštaju osobe u jednom ili oba smjera. Po zahtjevu se opremaju tipkalom za propuštanje, čitačem kartica, svjetlosnom signalizacijom i slično. Napajaju se naponom 230 V. Izrađena su od čeličnih profila, vruče cinčanih i bojanih prema zahtjevu. Okretna rešetka izvodi se na zahtjev i iz nehrđajućega materijala. Ugradnja se vrši na prethodno ubetonirani temelj. Na zahtjev, vrata se izrađuju na pokretnoj platformi.